Obvodná organizácia ZÁHORSKÁ VES pri MsO SRZ Záhorie

Výbor Obvodnej organizácie pracuje v nasledovnom zložení:

Predseda: LÍM Peter
0910 620 160
Hospodár: JANČEK Pavol
0904 066 055
Ved. RS: zastupuje predseda
Brigádny referent: VIŠVÁDER Milan
0918 466 316
Tajomník: ŠARKOZY Lukáš
0919 187 014

Termíny brigád na rok 2018

25.02.   18.03.   22.04.   14.10.   21.10.   18.11.

Zraz členov je vždy o 08.30 hod. na revíry Obloz.

So sebou si prineste pracovné náradie a členský preukaz k potvrdeniu účasti na brigáde.


Predaj hosťovacích povolení pre obvod Záhorská Ves:

LÍM Peter, Záhorská Ves - 0910 620 160


Členská schôdza: Dňa 21.01.2018 o 09.30 hod. v Kultúrnom dome.