Obvodná organizácia VYSOKÁ PRI MORAVE pri MsO SRZ Záhorie

 Výbor Obvodnej organizácie pracuje v nasledovnom zložení:

Predseda: KADNÁR Róbert  0903 612 033
Hospodár: MIŠKOLCI Anton
 0908 391 160
Ved. RS: CHMELA Tomáš 
 0950 434 111
Brigádny referent: KUDLICA Karol 
 0915 082 048
Referent pre mládež:  KRŠIAK Pavol
 0904 107 727

Termíny brigád na rok 2018

20.01.   27.01.   17.02.   24.02.   17.03.   07.04.   28.04.   25.08.   27.10.

Zraz členov je vždy o 08.00 hod na Námestí oslobodenia.

So sebou si prineste pracovné náradie a členský preukaz k potvrdeniu účasti na brigáde.


Predaj hosťovacích povolení pre obvod Vysoká pri Morave:

MIŠKOLCI Anton, Nová č.  , Vysoká pri Morave - 0908 391 160


Členská schôdza: Dňa 06.01.2018 o 14.00 hod. v Kultúrnom dome Vysoká pri Morave.