Preteky v roku 2018

ZOHOR - dospelí
01.05.2018
Bezedné 07:00 - 12:00
VYSOKÁ PRI MORAVE-dosp. 05.05.2018 Veľké Axi 07:00 - 13:00
VYSOKÁ PRI MORAVE-deti
06.05.2018 Veľké Axi 08:00 - 12:00
KUCHYŇA - dospelí
05.05.2018 VN Kuchyňa 08:00 - 16:00
STUPAVA - deti 12.05.2018 Vachalkov rybník 08:00 - 12:00
LOZORNO - dospelí
08.05.2018 VN Lozorno II. 07:00 - 13:00
MALACKY - dospelí
05.05 až 06.05.
VN Centnúz 04:00 - 12:00
PL. ŠTVRTOK - deti 05.05.2018 Pieskovňa 08:00 - 13:00
PL. ŠTVRTOK - ženy 06.05.2018 Pieskovňa 08:00 - 13:00
JAKUBOV - dospelí 05.05.2018 Štrkovisko I. 07:00 - 13:00
JAKUBOV - deti 06.05.2018 Štrkovisko I.

08:00 - 12:00