V    r o k u     2 0 1 8

predaj povolení na rybolov, členských známok a iných náležitostí spojených s výkonom rybárskeho práva, či plnení si členských povinností sa uskutočňuje v rybárskom dome na Staničnej č. 5, Zohor nasledovne:


Prvé výdajné dni sa uskutočnia           17.12.2017 (nedeľa)

   od 16.00 do 19.00 hod.               21.12.2017 (štvrtok)

                                           28.12.2017 (štvrtok)

od 04.01.2018 (štvrtok)

Január, Február, Marec

Štvrtok:    od 16.00 do 19.00

 Nedeľa:   od 16.00 do 19.00


Apríl, Máj, Jún

Štvrtok:   od 16.00 do 19.00


Zatvorené je v prípade že, na stránkový deň pripadne sviatok !!!

V iných mesiacoch (júl - december) sú stránkové hodiny každý prvý štvrtok v mesiaci

od 18.00 do 19.00 hod.