Kontaktujte nás: 02 65961 238 | srzzahorie@srzzahorie.sk

Predaj povolení 2019

Predaj povolení na rybolov, členských známok a iných náležitostí spojených s výkonom rybárskeho práva, či plnení si

členských povinností sa uskutočňuje v rybárskom dome na Staničnej č. 5, Zohor nasledovne:

Február, Marec

                                                                                      Pondelok:      od 12.00 do 19.00

                                                                                      Utorok:         od 16.00 do 19.00

                                                                                                       Streda:          od 09.00 do 12.00 a od 13.00 do 19.00

V prípade, že stránkový deň vychádza na sviatok, povolenie sa nevydávajú!!!