Obvodná organizácia PLAVECKÝ ŠTVRTOK pri MsO SRZ Záhorie

Výbor Obvodnej organizácie pracuje v nasledovnom zložení:

Predseda: CHMELA Karol  0905 976 902
Hospodár: KLEŠTINEC Jozef
 0903 851 104
Ved. RS: JURIGA Milan  0915 100 390
Brigádny referent: ŽUŽIČ Marián
 0905 503 987
Referent pre mládež:     

Termíny brigád na rok 2018

24.03.   28.04.   23.06.   22.09.   20.10.

Zraz členov je vždy o 08.00 hod. na Pieskovni.

So sebou si prineste pracovné náradie a členský preukaz k potvrdeniu účasti na brigáde.


Predaj hosťovacích povolení pre obvod Plavecký Štvrtok:

KLEŠTINEC Jozef - 0903 851 104


Členská schôdza: Dňa 14.01.2018 o 09.30 hod. v Kultúrnom dome.