Kontaktujte nás: 02 65961 238 | srzzahorie@srzzahorie.sk

Obvodná organizácia PLAVECKÝ ŠTVRTOK pri MsO SRZ Záhorie

Výbor Obvodnej organizácie pracuje v nasledovnom zložení:

Predseda: CHMELA Karol  0905 976 902
Hospodár: KLEŠTINEC Jozef
 0903 851 104
Ved. RS: CZAGÁŇ Ľudovít  0918 594 041
Brigádny referent: SIROTA Marián
 0917 107 649
Referent pre mládež:     

Termíny brigád na rok 2019

23.03.   27.04.   25.05.   22.06.   21.09.   19.10.

Zraz členov je vždy o 08.00 hod. na Pieskovni.

So sebou si prineste pracovné náradie a členský preukaz k potvrdeniu účasti na brigáde.


Predaj hosťovacích povolení pre obvod Plavecký Štvrtok:

KLEŠTINEC Jozef - 0903 851 104

Členská schôdza: Dňa 13.01.2019 o 09.30 hod. v Kultúrnom dome.