Kontaktujte nás: 02 65961 238 | srzzahorie@srzzahorie.sk
§§§
 
 
 
216 ZÁKON
z 13. júna 2018 o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 
 
 
381 VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. novembra 2018, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o  živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 
 
 
 
STANOVY
z november 2018
Slovenského rybarského zväzu
 
 
 
otvoriť
VESTNÍK
Január 2019
Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady
 
 
otvoriť
ŽIADOSŤ O PRESTUP ČLENA SRZ
 
 
otvoriť
ŽIADOSŤ O PRERUŠENIE CLENSTVA V SRZ
 
 
otvoriť
 PRIHLÁŠKA ZA ČLENA SRZ
 
 
otvoriť
PRIHLÁŠKA ZA ČLENA SRZ do 18r.