Kontaktujte nás: 02 65961 238 | srzzahorie@srzzahorie.sk

Výbor Mestskej organizácie SRZ Záhorie pracuje v 17 člennom zložení

Predsedníctvo výboru:  
Predseda: Ing. KADNÁR Róbert tel.č. 0903 612 033
predseda@srzzahorie.sk
Podpredseda: CÍCH Michal - funkcia od január 2019
tel.č. 0911 707 666
srzzahorie@srzzahorie.sk
Tajomník
BUKOVSKÝ Tomáš
tel.č. 0905 693 301
tajomnik@srzzahorie.sk
Hlavný hospodár VALENT Peter - dočasne poverený
tel.č. 0918 487 947
hospodar@srzzahorie.sk
Pom. hospodár MIŠKOLCI Anton
tel.č. 0908 391 160 p.hospodar@srzzahorie.sk
Pokladník
Ing. BOČEV Ivan - funkcia od január 2019
tel.č. 0902 911 380
pokladnik@srzzahorie.sk
Ved. RS ZVARA Vladimír
tel.č. 0905 529 918
rybarskastraz@srzzahorie.sk
Učtovník PAJPACH Marián
tel.č. 0905 745 582 uctovnik@srzzahorie.sk
Ref. pre mládež KRŠIAK Pavol
tel.č. 0904 107 727 mladez@srzzahorie.sk
Brigádny referent CHLPEK Dušan tel.č. 0903 517 929 brigadnyreferent@srzzahorie.sk
       
Členovia výboru - predsedovia obvodných organizácií:
 
01 Zohor ZVARA Vladimír   tel.č. 0905 529 918  rybarskastraz@srzzahorie.sk
02 Vysoká pri Mor.
Ing. KADNÁR Róbert
tel.č. 0903 612 033  predseda@srzzahorie.sk
03 Záhorská Ves LÍM Peter tel.č. 0910 620 160 zahorskaves@srzzahorie.sk
04 Kuchyňa CÍCH Michal tel.č. 0911 707 666
srzzahorie@srzzahorie.sk
05 Stupava HORVÁTH Andrej tel.č. 0948 575 666 stupava@srzzahorie.sk
06 Lozorno CHLPEK Dušan tel.č. 0903 517 929 brigadnyreferent@srzzahorie.sk
07 Malacky KAŠŠA Martin tel.č. 0904 613 951 malacky@srzzahorie.sk
08 Plavecký Štvrtok CHMELA Karol tel.č. 0905 976 902 plaveckystvrtok@srzzahorie.sk
09 Jakubov SLOBODA Marián tel.č. 0903 232 086 jakubov@srzzahorie.sk
       
Predseda disciplinárnej komisie
 
  CHMELA Tomáš

tel. č. 0948 050 111

disciplinarnakomisia@srzzahorie.sk