Mestská organizácia SRZ Záhorie

Výbor Mestskej organizácie pracuje v 17 člennom zložení

Predsedníctvo výboru:

   Predseda:    Ing. KADNÁR Róbert   tel.č. 0903 612 033
   Podpredseda:    JÁNOŠÍK Jaroslav   tel.č. 0903 445 411
   Tajomník
   BUKOVSKÝ Tomáš
  tel.č. 0905 693 301
   Hospodár    MIFKOVIČ Ján
  tel.č. 0905 392 309
   Pom. hospodár    MIŠKOLCI Anton
  tel.č. 0908 391 160
   Pokladník
   ŠÚŇAL Anton
  tel.č. 0904 368 728
   Ved. RS    ZVARA Vladimír
  tel.č. 0905 529 918
   Učtovník    PAJPACH Marián
  tel.č. 0905 745 582
   Referent pre mládež    KRŠIAK Pavol
  tel.č. 0904 107 727
 
 

Členovia výboru - predsedovia obvodných organizácií:

  01 Zohor   ZVARA Vladimír     tel.č. 0905 529 918 
  02 Vysoká pri Morave     Ing. KADNÁR Róbert    tel.č. 0903 612 033 
  03 Záhorská Ves    LÍM Peter
  tel.č. 0910 620 160
  04 Kuchyňa
  CÍCH Michal
  tel.č. 0911 707 666
  05 Stupava   JÁNOŠÍK Jaroslav   tel.č. 0903 445 411
  06 Lozorno
  CHLPEK Dušan   tel.č. 0903 517 929
  07 Malacky
  KAŠŠA Martin
  tel.č. 0904 613 951
  08 Plavecký Štvrtok
  CHMELA Karol   tel.č. 0905 976 902
  09 Jakobov   SLOBODA Marián
  tel.č. 0903 232 086

Predseda disciplinárnej komisie

CHMELA Tomáš tel. č. 0950 434 111