Obvodná organizácia LOZORNO pri MsO SRZ Záhorie

 Výbor Obvodnej organizácie pracuje v nasledovnom zložení:

Predseda: CHLPEK Dušan
0903 517 929
Hospodár: ELIÁŠ Peter
0907 866 964
Ved. RS: BRENER Anton 0903 787 736
Brigádny referent: zastupuje predseda

Tajomík  zastupuje predseda

Termíny brigád na rok 2018

VN Lozorno č.II   29.04.    09.06.    01.09.    10.11.

VN Lozorno č. I (Lintavy)   08.04.2018

Zraz členov je vždy o 08.00 hod. na VN Lozorno č. II. So sebou si prineste pracovné náradie a

členský preukaz k potvrdeniu účasti na brigáde.

Predaj hosťovacích povolení pre obvod Lozorno:

CHLPEK Dušan   - 0903 517 929

Členská schôdza: Dňa 14.01.2018 o 09.00 hod. v Reštaurácii Zorno.