Obvodná organizácia KUCHYŇA pri MsO SRZ Záhorie

Výbor Obvodnej organizácie pracuje v nasledovnom zložení:

Predseda: CÍCH Michal  0911 707 666
Hospodár: HREHOROVSKÝ Jozef
 0911 546 626
Ved. RS: ROZBORIL Vladimír  0905 769 456

Brigádny referent:

VOLNÝ Martin

 0910 591 124

Referent pre mládež:

   

Termíny brigád na rok 2018

VN Kuchyňa:   03.03.   28.04.   23.06.   17.11.

VN Rohožník:  12.05.

Vývrať č.2:      31.03.

Potok Javorinka:   24.03.

Zraz členov je vždy o 08.00 hod.So sebou si prineste pracovné náradie a členský preukaz k

potvrdeniu účasti na brigáde.


Predaj hosťovacích povolení pre obvod Kuchyňa:

HREHOROVSKÝ Jozef - 0911 546 626


Členská schôdza: Dňa 14.01.2018 o 08.00 hod. v Kultúrnom dome.