Prehľad cien povolení, členských známok

a iných poplatkov pre rok 2018.

  Dospelí od 18r. Mládež od 15 do 18r. Dieťa do 15r.
Zápisné  17,- € 4,- €  2,- €
Členský príspevok 27,- €
14,- €
0,- €
Povolenia
 

-miestne kaprové 46,- €
46,- €
10,- €
 nad 62r. a invalid 40,- €
40,- €
---
 ZTPS
 zdarma zdarma
zdarma
 
 

 -miestne pstruhové   23,- €  23,- €  15,- €
       
- zväzové kaprové  35,- €
35,- €
10,- €
môže byť zakúpené len k miestnemu povoleniu  
       
Neodpracovaná brigáda 33,- €
---
---
Odovzdaný úlovkový      
lístok po 15.01  7,- €
7,- €
7,- €
Poplatok na zarybnenie      
od členov z iných organ. 35,- €
35,- €
---
Členský preukaz, zákon,      
poriadok,stanovy,tlačivá  1,- €
 1,- €
1,- €