Obvodná organizácia ZOHOR pri MsO SRZ Záhorie

Výbor Obvodnej organizácie pracuje v nasledovnom zložení:

Predseda: ZVARA Vladimír  0905 529 918
Hospodár: KLIMENT František  0905 961 348
Ved. RS: CABADAJ Marek  0904 804 830
Brigádny referent: FABIAN Marek 
 0903 923 706
Referent pre mládež:  VASEK Peter  0910 961 051

Termíny brigád na rok 2018:

14.01.   18.02.   03.03.   29.04.   13.05.   23.06.   21.10.   17.11

Zraz členov je vždy o 08:00 hod. pred rybárskym domom v Zohore. So sebou si prineste

pracovné náradie a členský preukaz k potvrdeniu účasti na brigáde.


Predaj hosťovacích povolení pre obvod Zohor:

KLIMENT František, Struhárová č. 2, Zohor 0905 961 348

FABIAN Marek - 0903 923 706


Členská schôdza: Dňa 07.01.2018 o 13.00 hod. v Kultúrnom dome Zohor