Kontaktujte nás: 02 65961 238 | srzzahorie@srzzahorie.sk

Zohorský kanál č.1

č. 1-1480-1-1

Zohorský kanál od ústia do rieky Morava po vyústenie z VN Centnúz.

Revír kaprový lovný o rozlohe 14 km.

Lov rýb na miestne kaprové povolenie.