Kontaktujte nás: 02 65961 238 | srzzahorie@srzzahorie.sk

Morava č.2

č. 1-0400-1-1

Rieka Morava od Marcheggského železničného mosta po rkm 33,3 čo je katastrálna hranica obcí Záhorská Ves - Suchohrad. Revír je hraničná voda. Lov rýb povolený len výhradne na území SR. Na vodných plochách inundácie v celom úseku je lov rýb povolený iba držitelom miestneho kaprového povolenia.

Revír kaprový lovný o rozlohe 20 km.

Lov rýb na miestne a zväzové kaprové povolenie.