Kontaktujte nás: 02 65961 238 | srzzahorie@srzzahorie.sk

Kuchyňa - Potok Javorinka

č. 1-0331-4-1

Potok Javorinka od zaústenia do VN Kuchyňa po plot zvernice.

Revír pstruhový lovný o dĺžke 4 km.

Lov rýb na miestne pstruhové povolenie.