Kontaktujte nás: 02 65961 238 | srzzahorie@srzzahorie.sk

Kanál Malina č.2

č. 1-0310-1-1

Čiastkové povodie Maliny (melioračný kanál) od cestného mosta Láb - Dúbrava po pramene. Pernecká a Kuchyňská Malina po pramene.

Revír kaprový lovný o rozlohe 15 km.

Lov rýb na miestne kaprové povolenie.