Kontaktujte nás: 02 65961 238 | srzzahorie@srzzahorie.sk

Kanál Malina č.1

č. 1-0300-1-1

Čiastkové povodie Maliny (melioračný kanál) od ústia do rieky Moravy po cestný most Láb - Dúbrava.

Revír kaprový lovný o rozlohe 15 km.

Lov rýb na miestne kaprové povolenie.