Mestská organizácia SRZ Záhorie

Oznamuje termín členských schôdzi v roku 2017.

01 Zohor:                     15.01.2017 (nedeľa) o 13.00 hod. Kulturný dom

02 Vysoká pri Morave: 07.01.2017 (sobota) o 14.00 hod. Kulturný dom

03 Záhorská Ves:         12.02.2017 (nedeľa) o 09.30 hod. v pohost. DAURE

04 Kuchyňa:                 08.01.2017 (nedeľa) o 08.00 hod. Kulturný dom

05 Stupava:                  12.02.2017 (nedeľa) o 09.00 hod. v jedálni ZŠ

06 Lozorno:                  05.02.2017 (nedeľa) o 10.00 hod. Kulturný dom

07 Malacky:                 15.01.2017 (nedeľa) o 09.00 hod. zasadačka MÚ

08 Plavecký Štvrtok:    15.01.2017 (nedeľa) o 09.30 hod. Kultúrny dom

09 Jakubov:                 14.01.2017 (sobota) o 09.00 hod. Kulturný dom